Et Tavukları-Özellikleri ve Fiyatları

Et Tavukları-Özellikleri ve Fiyatları-Sasso Tavuk Irkı, Broiler Tavuk Irkı,Pleymut Tavuk Irkı,Amrock Tavuk Irkı,Köy Tavuğu Özellikleri Ve Fiyatlarını Sizin İçin Araştırdık.

Et Tavukları-Özellikleri ve Fiyatları

Et Tavukları

 

Bilindiği üzere tavuk ırkları; et tavuğu, yumurta tavuğu ve süs tavuğu olmak üzere temel itibariyle üç kategoriye ayrılır. Bu ırkların her birinin beslenme amacı farklı olduğundan dolayı beslenme yapısı ve yetiştirileceği ortam da şüphesiz farklılık gösterecektir.

Et Tavuğu Cinsleri

Et tavuğu cinsleri denildiğinden akla gelen temel ırkları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Sasso Tavuk Irkı
 • Broiler Tavuk Irkı
 • Pleymut Tavuk Irkı
 • Amrock Tavuk Irkı
 • Köy Tavuğu

Bu ırkların her birinin et tavuğu olarak beslenme noktasında çeşitli avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Her bir tavuk ırkının detaylandırılmasından önce şüphesiz et tavuğu cinsleri kapsamında değerlendirilen ırkların genel özelliklerinden bahsetmek gerekir.

Et tavuğu ırklarının tümü; hastalıklara ve çevresel etkenlere karşı dirençli bir yapıya sahiptir. Bu durum da hayvanların çoğunlukla salma olarak beslenmesine bağlansa da, tavuğun mensup olduğu ırkın kalıtımsal özelliklerinin de bu direnç üzerinde doğrudan etkisi olduğunun altını çizmek gerekir.

Sasso Tavuk

Çıkış noktası Fransa olan ve  Sasso tavuk ırkı, et tavuğu cinsleri denildiğinde akla gelen ilk ırklardandır. Et tavukları içerisinde bu denli tercih edilmesinin sebeplerini özetlersek;

 • Gelişim süreci çabuk sayılmasa da iyi beslendiği taktirde 3.5 kg. düzeyini bulabilmesi.
 • Salma olarak beslenmesi dolayısıyla takviye yem maliyetinin minimize edilmesi.
 • Yumurta verimi üst düzey olmamasına rağmen uygun koşullardan yıllık yumurta sayısının 120’nin altına düşmemesi.

Görüldüğü üzere Sasso, tüm yönleriyle et tavuğudur ve uygun kümes şartlarında en az 80 günlük bir besi sürecinden sonra kesime hazır gelir. Burada altı çizilmesi gereken nokta; kesim süresi bakımından uzmanların fikir birliğine varamamasıdır. O nedenle en az 80 gün tavsiye edilmiş, daha erken kesimlerde ırkın gelişim düzeyinin tamamlayamadığına dikkat çekilmiştir.

Broiler Tavuk

Et tavuğu cinsleri içerisinde öne çıkan bir ırk olan Broiler’ın kökenine bakıldığın Avrupa menşeli bir ırk olduğu ve 1900’lerin başında ortaya çıktığı görülür. Broiler ırkının özelliklerini sıralamak istersek;

 • Yıllık yumurta veriminin bir et tavuğu için iyi sayılabilecek 150-180 bandında olması.
 • Diğer et tavuklarına kıyasla kesilebilecek düzeye daha çabuk ulaşması.

Broiler ırkına bütünüyle bakıldığında; kısa süre içerisinde dönüşüm isteyen besiciler için uygun bir et tavuğu olduğunu söylemek mümkündür. Uzmanların kesim noktasında tavsiyesi; en az 55 günlük bir besi süresinden sonra tavukların kesilmesi yönünde birleşmiştir. Broiler et tavuğu ırkının bir dezavantajı da; hafif bir ırk olması, iyi beslense daha Sasso tavuk ırkının ağırlığını yakalayamamasıdır.

Pleymut Tavuk

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından 1950’li yıllarda Türkiye’ye getirilen Pleymut tavuklarının özelliklerini genel itibariyle sıralamak istersek;

 • Yıllık yumurta sayısı 215-245 bandında değişir ve bu yumurta sayısı diğer et tavuğu cinsleri ile kıyaslandığında hayli yüksektir.
 • Uysal bir yapıya sahip olmaları bakımından kümese çabuk uyum sağlarlar.
 • İyi beslendikleri takdirde 3 ile 4 kg. olduklarında kesilebilir düzeye gelirler.

Et tavuğu cinsleri özelinde bakıldığında en dayanıklı ırkın Pleymut tavuk ırkı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Pleymutlar için aynı anda hem etinden hem de yumurtasından yararlanılabilen bir ırktır ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır.

Amrock Tavuk

Pleymut tavuk ırkının ıslah edilmesi ile ortaya çıkan Amrock tavuk ırkının uzun yıllar yaşama kapasitesine sahip olmasının yanında et tavuğu olarak da kullanılabilir. Amrock tavuklarının ağırlığı 3 ile 3.5 kg. arasında değişkenlik gösterirken horozların ağırlığı ise 4 ile 4.5 kg. arasında değişkenlik gösterir