Sasso Tavuk Irkı

Sasso Tavuk Irkı Özellikleri Fiyatları,Yetiştirilmesi Hakkında Bilgilere Sayfamızdan Ulaşabilirsiniz.

Sasso Tavuk Irkı

Çıkış noktası Fransa olan ve gösterdiği hızlı gelişim süreci ile et tavuğu besicilerinin en sık tercih ettiği ırklardan biri haline gelen Sasso tavuk ırkı, uygun kümes ve beslenme koşulları dikkate alınarak yetiştirildiği takdirde kısa süre içerisinde gelişim sürecini tamamlar ve kesim uygun bir hale gelir.

Sasso Tavuk

Uzmanlar tarafından 1 m² için 10 tavuğun yeterli olduğu kabulü üzerinden tasarlanan et tavuğu yetiştirmeye uygun kümeslerde beslenen Sasso tavuk ırkının etlik tavuklar içerisinde ön plana çıkmasını sağlayan temel faktörlerin başında hızlı bir gelişim süreci sonucunda çabuk kesilebilir düzeye ulaşması gelir.

Et tavuğu olması sebebiyle yumurta verimi diğer tavuk ırklarına göre daha düşük olan Sasso ırkının gelişiminden etken olan temel faktörler; kümesin ve besin türünün sahip olduğu özelliklerdir. Burada her iki faktör de tavuk ya da horozon gelişimin süreci üzerinde ayrı bir etki sahibi olması dolayısıyla kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

Kümesle ilgili değinilmesi gereken ilk nokta; kümesin yapı malzemeleri seçiminden hassas davranılması gerektiğidir. Sasso tavuk ırkı yahut farklı bir ırka mensup et tavuğu yetiştirilen kümesin yaz aylarında hayvanları bunaltacak kadar sıcak, kış aylarında ise hayvanların yem tüketimini ve enerji gereksinimi etkileyecek kadar soğuk olmaması gerekir.

Dolayısıyla kümeste havalandırma faktörü yani fanlar ve pencereler yeterli sayıda olmalı, kümesin giriş ve çıkışlarıyla entegreli bir şekilde dizayn edilmelidir.

Salma et tavuğu besiciliği yapacak olanlar için değinilmesi gereken bir püf nokta; tavukların salınacağı arazide yazları gölgelik oluşturan ağaçların varlığının, tavuk gelişimini olumlu yönde etkileyeceğidir. Buna ek olarak; salınan arazinin yeşillik yani takviye gıda yönünden zengin olması da Sasso tavuk ırkının gelişimi üzerinde tetikleyici rol oynar.

Eğer kümeste yetiştirilecek olan sürü civcivlerden oluşuyor yani ise bakım sürecinde daha hassas olunması ve kümesin, civcivler yerleştirilmeden önce birtakım hijyen aşamlarından geçirilmesi gerekir. Bu aşamaları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Kümesin ilk etapta basınçlı su ile titiz bir şekilde yıkanması ve daha sonra bu yıkamanın üzerinden dezenfektanlı su ile geçilmesi.
  • Civcivlerin kümese yerleştirilmesinde önce kurutma işlemlerinin tamamlanması ve yemlik ile sulukların planlanan şekilde yerleştirilmesi.
  • Temizlenen zemine ilk etapta toz kireç serpilmesi ve daha sonrasında 5 ile 10 cm. kalınlığında talaş ya da saman serpilerek, ilerleyen dönemlerde olası temizlik işlemlerinin kolaylaştırılması ile bit gibi haşerat oluşumunun önüne geçilmesi.
  • Kuş ve farelerin kümese girmesinin önlenmesi adına civciv yerleşiminden önce kümes çevresinin kontrol edilmesi ve eksik tespit edilen noktaların yeniden dizayn edilmesi.

Listelenen faaliyetlere bakıldığında, Sasso ya da diğer et tavuğu ırkları besiciliğine başlanmadan önce uygulanması gereken faaliyetlerin ne denli kapsamlı olduğunu görmek mümkündür. Burada yer alan faaliyetlerin tümünün kümesi optimum koşullara taşıdığı ve et tavuklarının gelişim süreci üzerinde etki sahibi olduğu unutulmamalıdır.

Et tavuğu besiciliği kümeslerinde, uygun malzemelerle kümes kurulumu yapıldıktan ve gerekli temizleme işlemleri gerçekleştirildikten sonra üzerinde durulması gereken ve konumuz olan Sasso tavuk ırkı başta olmak üzere tüm diğer ırkların gelişimini etkileyen faktörleri sıralamak istersek;

  • Kümesin Havalandırılması 

Tavuk ve horozlar, vücut anatomileri gereği sabit bir vücut ısısına sahiptir ve ter bezleri olmaması sebebiyle çevre ile ısı dengelemesi noktasında özellikle sıcak havalarda solunum ve boşaltım fonksiyonlarını ön plana çıkartılar. Bu durum da, kümesin taze ve ferah havasının değişimine sebep olarak, tavukların gelişimini olumsuz etkiler. Kümeslerdeki hava değişiminin önüne geçmek adına tasarlanan fanların sorunsuz bir şekilde çalışıyor olması, kümesin düzenli olarak havalandırılmasında kritik önem sahibidir. Düzenli olarak havalandırılmaya kümeslerde nem oranı artarak, tavuk gelişimine olumsuz bir etki meydana getirir.

  • Rutubet Kontrolü 

Kümes ortamında gerek dışkılama, gerekse de solunumdan dolayı tozuşma olur ve bu durum kümesin havasını dozlandırır. Bu tarz bir problemle karşılaşıldığı takdirde yapılması gereken kümesin duvarlarına az miktarda su püskürtülmesi ve nem oranının arttırılmasıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta ise; nem oranının belirli bir seviyede tutulması ve Sasso tavuk ırkına mensup hayvanlarının altının kesinlikle ıslak olmamasıdır.

  • Aydınlatma 

Kısa süre içerisinde çabuk büyüme isteyen besicilerin dikkat etmesi gereken faktörlerden biri de aydınlatmadır. 1 m² için uzmanlar tarafından önerilen ölçüt 2-2.5 Watt iken, ampullerin yerden yükseliğinin ise 2 ile 2.5 metre olması yeterlidir.

Tüm bunlara bakıldığında; Sasso ya da diğer et tavuğu ırklarının gelişimi üzerinde etki sahibi olan kümes faktörlerinin hayli geniş bir alana ve kritik bir önem düzeyine sahip olduğu açık şekilde görülür. Dolayısıyla kısa süre-hızlı gelişim ikilisini yakalamak isteyen besicilerin hassas davranması gereken alan sayısı oldukça geniştir.

Sasso tavuk yetiştiriciliği noktasında kritik öneme sahip faktörlere değindikten sonra, Sasso tavuk özellikleri kapsamında yer alan yapısal ve fiziksel özelliklerden bahsetmek gerekir.

Sasso Tavuk Özellikleri

Sasso tavuk özellikleri kapsamında değinilmesi gereken ilk nokta; Sassoların diğer et tavuğu ırklarına kıyasla daha uzun ve büyük bir görünüme sahip olduğu ve göğüs ile bacak yapısının inceliği dikkat çekici yanıdır.

Genellikle 18-20 haftalık büyüklüğü ulaştığında yumurta yapmaya başlayan bu ırk için uzmanların tavsiye ettiği kesim aralığı 75-100 gün olarak değişkenlik gösterir. Elbette burada kesin bir ifade kullanmak mümkün değildir. Bunun nedeni; bir önceki paragrafta ifade edilen birçok faktörün, tavuğun ya da horozun gelişimi üzerinde etki sahibi olmasıdır. Öyle ki, aynı kümes içerisinde beslenen hayvanlarda dahi dönem dönem kesim süresi noktasında farklılıklar ortaya çıkabilir.

Örneğin; tavuklara kıyasla daha hızlı yem tüketen horozlar, gelişim süreçlerini erken tamamlayarak kesim aşamasına daha çabuk gelirler. Dolayısıyla bu noktada kesinleşmiş bir süre olmamakla birlikte, tavuğun kesilebilir düzeyde olması temel ölçüt olarak kabul edilir.

Sasso tavuk özellikleri noktasında altı çizilmesi gereken bir kısım da; bu ırka mensup tavukların günlük yaklaşık 150-180 gr. yem tükettiğidir. Bu yem tüketimine ek olarak; Tarım Bakanlığı onaylı yem firmalarından temin edilebilecek karma yemler ile gelişim sürecinin kısaltılması mümkündür. Temel gıdalara ek olarak verilecek olan karma yemler, tavukların direncini yükseltecek ve gelişim süreçleri üzerinde pozitif yönde bir ivmelenmenin önünü açacaktır.

Genel itibariyle bakıldığında; oldukça lezzetli bir ete sahip olan Sasso tavuk ırkının, uygun kümes koşulları ve doğru yemleme stratejisi ile bakıldığında göstereceği yüksek performansın, et tavuğu besicilerinin elini hayli kuvvetlendirdiğini söylemek mümkündür.